Eğitim kurumlarının kaliteli bir eğitim verdiklerinden bahsettik ama buradaki kaliteyi belirleyen nedir? Ukrayna’da bulunan pek çok üniversitenin kökenleri Sovyetler Birliği zamanına dayanır. O zamanlarda teknolojide dünya ile büyük bir yarış halinde olan Sovyetler Birliği, bu okullara fazlasıyla yatırım yapmış ve gelişmelerin de önünü açmıştır. Öyle ki Avrupa’da ilk bilgisayar 1951’de Ukrayna’da yapılmıştır. Tüm bu gelişmelerin akabinde bu üniversitelerden çok değerli profesörler yetişmiş ve öğretim görevlileri eğitim sisteminin geleceğine olumlu anlamda yöne vermiş, gelişime ivme kazandırmıştır. İşte tüm bu gelişmeler sayesinde Ukrayna’daki pek çok üniversite bugün dünyadaki diğer üniversitelerle yarışabilecek düzeyde eğitim vermektedir.

SF Eğitim | Ukrayna'da Sınavsız Eğitim | Yurt Dışında Eğitim ve Danışmanlık

Ukrayna'da sınavsız eğitim Ukrayna'da sınavsız eğitim Ukrayna'da sınavsız eğitim