Fakülte/ Bölüm

Eğitim Süresi

Eğitim Dili

Fiyat  (dollar ABD)

Hazırlık sınıfı

1 Yıl

İngilizce

2 200

Rusça

1 900

Tıp Fakültesi

(Genel Tıp)

6 Yıl

İngilizce

4 500

Rusça

3 850

Hukuk Fakültesi

Ø  Hukuk Bölümü

Ø  Uluslararası Hukuk Bölümü

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

2 600

Rusça

2600

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

3 600

Ekonomi Fakültesi

Ø  Maliye ve Kredi  Bölümü

Ø  Muhasebe ve Denetim  Bölümü

Ø  Yönetimi ve Pazarlama  Bölümü

Ø  Uygulamalı Ekonomi  Bölümü

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

3 600

Uluslararası Ekonomi İlişkileri ve Turizm  Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 600

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

3 600

Yabancı Diller  Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 600

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

3 600

Filoloji  Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 600

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

3 050

Biyoloji Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 600

Tarih  Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 100

Jeoloji, Coğrafya, Turizm ve Rekreasyon Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 100

Psikoloji Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

3 050

Sosyoloji Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 600

Felsefe Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 600

Bilgisayar Bilimi Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 600

Mekanik ve Matematik Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 400

Kimya Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 100

Ekoloji Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 100

Işletmecilik Fakültesi (BBA/MBA)

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 800

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

İngilizce

3 600

Rusça

3 600

Ukrayna'da sınavsız eğitim Ukrayna'da sınavsız eğitim Ukrayna'da sınavsız eğitim